news center

AOA 雪炫 见到你怦然心动

AOA 雪炫 见到你怦然心动

作者:弥栖渫  时间:2017-05-08 18:39:22  人气:

    [GETITK照片] AOA 雪炫 见到你怦然心动     女子组合 AOA 雪炫 20日下午参加了在首尔上凤洞 ENTER 6 内举行的粉丝签名会 , 果然对于女生来说春天是粉色的 GET IT K-记者 崔秀英,